مناجات با حضرت صاحب الزمان (عج) در باب محرم ، سروده ای از جناب آقای حسن لطفیهمیشه مزّه ی چایی روضه ها خوب است

کنارِ لطفِ شما حال و روزِ ما خوب است

میان نافله وقتی قنوت می گیری

برای حالِ دلِ ما کمی دعا خوب است

بده به راه خدا دست های ما خالی است

کنارِ خانه ی تان چند تا گدا خوب است

اگر تو باشی و یادِ تو باشد و اشکم

برای نوکرِ این خانواده هر کجا خوب است

بکُش حسین بگو، پاره پاره کن جگرم

قسم که آخرِ کارِ من و شما خوب است

سفید می شود این تارهای مو کم کم

عبورِ عُمر در این زینبیه ها خوب است

نوشته ام که مرا در حصیر بگذارید

به آن که اهلِ کفن نیست، بوریا خوب است