..: دنیا مبارزه است :..

۱۰ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ربای مدرن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

رسوایی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

فروپاشی قلب صنعتی غرب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

استیصال غرب در ادامه تحریم ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

غرب منشاء تولید بدهی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

سقوط علم اقتصاد لیبرال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

دلار ، مسبب بحران مالی در کشور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

عامل بازدارنده پیشرفت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

دیپلماسی لبخند ، عامل کاهش سرمایه ملی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور

تاثیر رابطه با غرب در اقتصاد ما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا جریان پور