مناجات با امام حسین (ع) ، سروده ای از جناب آقای حسن لطفیدریا به چشم گریه کنانت چو شبنم است

یعنی که هر چه گریه برایت کنم کم است

شکر خدا که با همه ناقابلیمان

اشکی برای عرض ارادت فراهم است

دیوار کعبه گشت سیه پوش داغ تو

یعنی تمام سال خدا هم محرم است

زهرا به دست سینه زنت آب می دهد

هرکس که هست با تو در این خیمه محرم است

بگذار تا نفس بزنم در عزای تو

این آرزوی هر شب عیسی بن مریم است

یک گوشه از تمامی شش گوشه ات حسین

دارالشفای درد غریبان عالم است

بانی روضه هات خدا بود خود نوشت

هرکس که شد به عشق تو دیوانه آدم است