در حدیثى امام صادق(علیه السلام) مى فرماید:

 اگر خداوند چیزى را کم تر از افّ گفتن مى دانست، آن را نهى مى فرمود.

 

 

 و در حدیث قدسى وارد شده که خداوند مى فرماید:

 به عزّت و جلال و علّو شأن خودم سوگند، اگر عاق والدین، مثل همه ى انبیا عمل کند از او نمى پذیرم.
جامع السعادات، ج 2، ص 202.

 از رسول خدا(ص) نقل شده است که فرمود:

تمام مسلمانان در روز قیامت مرا خواهند دید، مگر عاق والدین و شراب خوار و کسى که نام مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد.

 رسول خدا (ص) :

 نیکی به پدر و مادر عمر را زیاد می کند

 
رضایت پروردگار در رضایت و خوشنودی پدر و مادر است 

امام صادق (ع) :

 به پدران خود نیکی کنید تا پسرانتان به شما نیکی کنند. ای مهر مادری که مقدس ترین محبتها هستی، زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است.((وباهاروف))


 هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاک))

 مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است؛ باید خدا را خشنود نگاه داشت.((آناتول فرانس))

 آینده ی کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است.((ویکتور هوگو)) 


صالح ترین فرزندان آنهایی هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.((ویکتور هوگو))
 

مادر، یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد.((اونوره دو بالزاک))
 

مادر، فردی نیست که به او تکیه کنیم، بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد.((دوروتی کانفیلد فیشر))
 

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.((رالف والدو امرسون))

 

 
 

تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.((اُرد بزرگ))

 
با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.((سقراط))
 

مادر، تابلوی آفریدگار است.((پابلو پیکاسو))

 

 

نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.((مارک پیرسی))